Personuppgiftspolicy

Oy Sail4Fun Ab (härefter kallat Sail4Fun) presenterar följande personuppgiftspolicy i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. I policyn uppges hur Sail4Fun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som enskild person har när det gäller din personliga integritet.

Sail4Fun samlar in och hanterar personuppgifter i syfte att kommunicera med nuvarande och potentiella kunder och andra intressenter samt för att tillhandahålla de uppgifter som lag och myndighet förutsätter.

Avsikten med kommunikationen är att skapa en så god kundupplevelse som möjligt. Kommunikationen sker per telefon, e-post och andra digitala kanaler och även i någon mån som traditionella postförsändelser. Vi strävar efter en så personlig service som möjligt, men använder oss även av riktad masskommunikation via olika kanaler. Detta sker exempelvis som inbjudningar, informationsutskick, undersökningar och andra gruppmeddelanden via elektroniska eller traditionella kanaler.

Personuppgiftsansvarig är Oy Sail4Fun Ab. Den information som regelmässigt lagras inkluderar namn, företag, befattning, språkpreferens, telefonnummer och e-postadress. Även uppgifter som födelsedatum, nationalitet, adress samt önskemål/kommentarer kan komma att lagras om situationen så kräver, till exempel i samband med seglatser.

Det är vanligt att vi och andra kunder filmar och/eller tar bilder på deltagarna i seglatser och evenemang. Vi använder sådant material för att dokumentera och informera om vår verksamhet på vår hemsida, i sociala medier samt övriga publikationer.
Vi respekterar om någon undanber sig att vara med på bilder eller i filmer och vi publicerar inte några bilder av deltagare utan deras samtycke.

Passuppgifter samlas in av dem som anmält sig till seglatser i de fall där lag och myndighet så kräver. Dessa uppgifter kan bestå av passnummer, fullständigt namn anteckat i passet, utfärdelsedatum, sista giltighetsdatum, födelsedatum, kön och nationalitet.
I samband med seglatser kan vi även begära in namn och telefonnummer till den person som skall kontaktas i fall av nödsituation (s.k. ICE-kontakt).
Passuppgifter raderas senast 12 månader efter seglatsens slut eller då passets giltighetstid har gått ut.

Uppgifterna hanteras främst av Sail4Fun:s personal samt av auktoriserade personer som agerar personuppgiftsbiträden och vilkas verksamhet regleras i särskilda personuppgiftsbiträdesavtal.

Utöver ovan nämnda parter kan personal hos charterbolag och andra tjänsteleverantörer samt hos dess leverantörer av datatjänster och elektroniska tjänster tillfälligt och i begränsad omfattning komma att få tillgång till personuppgifterna i samband med arrangerade resor.

Frågor angående vår integritetspolicy eller uppgifter i våra register besvaras av Anders Wikström, anders@sail4fun.fi.